Dzienniki praktyk

Uwagi dotyczące wypełniania dziennika praktyk dla kierunku
Filologia Angielska:

  • Na pierwszej stronie powinna znajdować się pieczątka szkoły lub firmy ( w zależności od wybranej specjalizacji),
  • Dziennik może być wypełniony w języku polskim lub angielskim,
  • Przeprowadzone zajęcia lekcyjne powinny być dokładnie opisane na stronach 3-18,
  • Konspekty lekcji należy dołączyć do dziennika praktyk i oddać w biurze BKS,
  • Opinia oraz ocena opiekuna praktyk powinna znajdować się na końcu dziennika w miejscu na uwagi ogólne.

Pobierz dziennik w pdf: dzienniczek praktyk filologia angielska

Uwagi dotyczące wypełniania dziennika praktyk dla pozostałych kierunków:

  • na pierwszej stronie powinna znajdować się pieczątka firmy,
  • dziennik należy wypełnić czytelnie,
  • ocena opiekuna praktyk powinna być wystawiona na pierwszej stronie.

Pobierz dziennik w pdf: dzienniczek praktyk pozostałe kierunki